مجموعه ارزفوریو اولین مجموعه یکپارچه فروشگاه ماینر و صرافی ارز دیجیتال
در ایران می باشد که با استفاده از نیروهای جوان و مجرب در تمامی حوزه های مربوط
به رمز ارزها در حال خدمت رسانی می باشد
.
این مجموعه از سال 1398 فعالیت خود را با فروش دستگاه های ماینر و
تجهیزات جانبی آن آغاز نموده و با گسترش روز افزون و جامعیت پیدا کردن ماینینگ در
بین مردم سعی در گسترش دامنه خدمات خود کرده و برای خدمت رسانی بیشتر به تاسیس
صرافی ارز دیجیتال اقدام نمود تا از ابتدای فعالیت مشتریان محترم در تمامی زمینه
ها در کنار آنها بوده و بهترین خدمات را به آنها عرضه کند